زندگي روزمره
از نگاه ديگران
فرستنده : مسافر01   چهارشنبه 91/11/18
مسافر01
در دلي ، هر چند دوري ار نظر

خوش تر آن روزي که باز آيي ز در

با تو ما را خوش ترين ديدار باد

هر کجا هستي خدايت يار باد . . .
فرستنده : مهدي رهبرزارع   شنبه 91/10/23
مهدي رهبرزارع
زائري باراني ام آقا بدادم ميرسي؟
بي پناهم، خسته ام،تنها بدادم ميرسي ؟
گر چه آهونيستم اما پراز دلتنگي ام
ضامن چشمان آهوها به دادم ميرسي ؟

شهادت امام هشتم بر شما دوست عزيز تسليت باد.
فرستنده : عارفي   جمعه 91/10/1
عارفي
سفيد ي برف را براي روحت ،سر خي انا ر را برا ي قلبت ، شريني هند وا نه را برا ي شيرين كا مي ا ت ،
و بلند ي يلد ا را برا ي زند گي قشنگت آ رزو مند م . ( يلد ا ت مبا رك )
    صفحه 1 از 3 ( 9 نظر)  < 1 2 3 >  
مشخصات
زندگي روزمره
وبلاگ : زنـــــدگــــــي روز مـــــره
پارسي يار : *زينب...
زندگي روزمره

نام: زندگي روزمره
تاريخ عضويت: 90/4/1
سن وبلاگ : 9 سال و 10 ماه و 27 روز


ParsiBlog.com ® © 2010